Dijagonalni sudoku za ispis

Ispunite rešetku brojevima tako da svaki redak, stupac, naglašene 3x3 sekcije i obje dijagonale sadrže sve znamenke od 1 do 9.
sudoku.com.hr - Igraj sudoku online!