... pokreni sudoku online:

Sudoku mozgalica

Što je sudoku?

Sudoku je popularna logička igra. Naziv dolazi od japanskog „Su ji WaDokushin Ni Kagiru“, ali njezino podrijetlo nije japansko. Igra je objavljena u osamdesetim godinama 20. stoljeća pod nazivom „Mjesto broja“ (Number Place) u američkom časopisu za mozgalice i postala je popularna u Japanu. Ali, prava eksplozija dogodila se 2005. kada se sudoku proširio cijelim svijetom i postao masivno popularan. Danas je sudoku jedna od najslavnijih i najobjavljivanijih igara u časopisima, novinama i na internetu.

Kako izgleda sudoku?

Tablica sa devet redaka i devet stupaca sadrži nekoliko polja sa upisanim brojem.

sudoku mozgalica

Što je cilj sudokua?

Vaš cilj je

ispuniti sudoku tablicu brojevima od 1 do 9 tako da se niti jedan broj u svakom retku, stupcu ili označenim 3x3 sekcijama ne ponavlja.

Drugim riječima, to znači da svaki redak, stupac i svaka od devet 3x3 sekcija mora sadržavati brojeve od 1 do 9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Broj zadanih brojeva
Kako bi imali jedno rješenje sudoku mora imati najmanje 17 zadanih brojeva. Ne znamo za bilo koji sudoku sa 16 brojeva i jednim rješenjem.
S druge strane, to ne implicira da sudoku sa 17 zadanih brojeva mora biti teži od sudokua sa više zadanih brojeva. Ovdje je primjer dva sudoka sa 64 nepoznata polja: prvi sudoku je jedan od najlakših, dok drugi ne može biti riješen bez upotrebe metode pokušaja i pogreške.

Pravila sudokua

Možete koristiti papir, olovku, miša, tipkovnicu i Vaš mozak. Na kraju, zateknete se sami sa svojim logičkim razmišljanjem. Nije dopušteno raspravljati o rješenju sa bilo kojom drugom osobom.
Gdje mogu igrati sudoku?
Upravo ovdje - na sudoku.com.hr!
sudoku.com.hr: pokreni sudoku online | mapa stranica
v slovenščini | magyar | Odaberite jezik
© Marek Čierny, 2007-2023